Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Közlemény

2018.11.15

Közlemény

a TOP-7.1.1-16-2016-00008 projektszámú „Várpalota-a mi ügyünk” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódóan.

 

A TOP-7.1.1-16-2016-00008 projektszámú, „Várpalota-a mi ügyünk” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó, „A gyermek és ifjúsági korosztály helyben maradását, tehetségének kibontakozását segítő együttműködések támogatása „ című helyi felhívás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116§ (2) a) bekezdésével összhangban az alábbiak szerint módosul:

 

A TOP-7.1.1- 16-H-008-4 kódszámú, „A gyermek és ifjúsági korosztály helyben maradását, tehetségének kibontakozását segítő együttműködések támogatása” című helyi felhívás 5.4 pontja szerint:

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

a)            25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázezer forint,

100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A módosítás után a helyi felhívás 5.4 pont az alábbiak szerint változik:

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

a)            25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,

100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. „

 

A módosítás a helyi felhívás többi pontját nem érinti.

Várpalota, 2018. november hó 27. nap

                                                                                                                              Dr. Szalai Marianna

                                                                                                                   HACS munkaszervezet vezetője

Közlemény - PDF

 

 

Közlemények

Közlemény a TOP-7.1.1-16-2016-00008 projektszámú „Várpalota-a mi ügyünk” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódóan.

 

A TOP-7.1.1-16-2016-00008 projektszámú, „Várpalota-a mi ügyünk” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Támogatási Szerződésének mellékletét képező Együttműködési Megállapodásban szereplő ERFA-ESZA összegekkel összhangban a „Közösségi terek tartalmi megújítását és fejlesztését szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása, továbbá közösséget szolgáló szervezetek tevékenységi színvonalának emelését szolgáló eszközbeszerzések támogatása”, valamint a „Nemzetközi együttműködésen alapuló programok” című helyi felhívások az alábbiak szerint módosulnak:

 

A TOP-7.1.1- 16-H-008-4 kódszámú, „Közösségi terek tartalmi megújítását és fejlesztését szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása, továbbá közösséget szolgáló szervezetek tevékenységi színvonalának emelését szolgáló eszközbeszerzések támogatása” című helyi felhívás 1.2. pontja első mondata „A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 70.666.666,67 Ft.” helyett a módosított felhívásban az alábbi mondat szerepel: „A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 70.800.000. Ft.”  Továbbá módosul a helyi felhívás kódszáma is, a módosított helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-008-3.

 

A TOP-7.1.1- 16-H-008-3 kódszámú, „Nemzetközi együttműködésen alapuló programok” című helyi felhívás 1.2. pontja első mondata „A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 43.333.333,33 Ft.” helyett a módosított felhívásban az alábbi mondat szerepel: „A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 43.200.000. Ft.” Továbbá módosul a helyi felhívás kódszáma is, a módosított helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-008-5.

 

 

A módosítás a helyi felhívások többi pontját nem érinti.

 

 

Várpalota, 2018. október hó 31. nap

……………………………………………………………….

Dr. Szalai Marianna

HACS munkaszervezet vezetője

Közlemény a TOP-7.1.1-16-2016-00008 projektszámú „Várpalota-a mi ügyünk” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódóan.